Ronamania in the Netherlands

With apologies to my mostly English speaking readers, the following is an open letter to the Dutch Prime Minister, In Dutch. When I learned how my native country seemed to go even crazier than the UK, Canada and Australia combined, through a parliamentary resolution that equated Covid-19 with ebola, I’d had enough… I had to say something.

Open Brief aan Zijne Excellentie
De heer M. Rutte

Bronx, NY 10 July 2021

Hooggeachte Heer Rutte:

In alle tweeenveertig jaren dat ik in het buitenland woonachtig ben geweest, heb ik me altijd nog Nederlander gevoeld, en met trots. Dat is nu omgeslagen in schaamte. Ook had ik misschien de illusie dat ik altijd kon terugkeren op basis van het aloude idee dat als de wereld naar de knoppen gaat, je naar Nederland moet verhuizen omdat alles daar vijftig jaar later gebeurt. Enfin, die illusie is dus nu teniet gedaan, want met het recente besluit om Covid-19 aan Ebola gelijk te stellen lijkt het wel dat de waanzin compleet is.

Een griepje, dat, met uitzondering van oude en ernstig zieke mensen, voor gezonde mensen minder gevaarlijk is dan gewone jaarlijkse griep, wordt dus nu officieel permanent verward met een gevaarlijke tropische ziekte. Ik spreek uit ervaring, want op zeventig jarige leeftijd (met een BMI van 23), had ik zelf ook nog even Covid, maar binnen vijf dagen had mijn eigen immuun systeem het keurig voor elkaar, met alleen wat D3, Zinc, en Quecetin – geen medicijnen bij nodig. SHARAN-India heeft zelfs een geheel medicijn-vrij protocol voor Covid19 voor overigens gezonde lui, en er zijn duidelijk ook redelijke behandelingsopties voorhanden die een ernstig ziekte verloop grotendeels kunnen voorkomen, van een noodsituatie is dus in elk geval geen sprake. Voor de kosten van een griepje van vijf dagen heb ik dus verder levenslange immuniteit, dus waar gaat het eigenlijk over?

Het interessantste aspect van de Amerikaanse situatie is dus wel het grote verschil tussen de staten. De staat waar ik woon, New York, werd nagenoeg even gek als Nederland, maar er zijn positieve uitzonderingen geweest, zoals Florida, toen Governor DeSantis de informatie van de Great Barrington Declaration begon te begrijpen. De resultaten logen er niet om. En bij U in de buurt had men toch wel eens naar Zweden kunnen kijken. Die hielden het hoofd merendeels koel.

Er is natuurlijk wel een noodsituatie in de gezondheidszorg. Hier in de Verenigde Staten nog erger dan in Nederland, want de gemiddelde Covid-19 sterfgeval heeft wel vier “co-morbidities,” alles van kanker, tot diabetes, hart en vaat ziekten, enz. Dus een Covid infectie versnelt dan soms het overlijden met een paar weken of maanden. Maar het sluiten van de scholen betekent levenslange schade voor de kinderen. Het hele idiote idee van een quarantine van gezonde mensen kwam evident uit de hoek van de Chinese Communistische Partij en hebben geen enkele zinnige medische rechtvaardiging.

De crisis in de gezondheidszorg is dus ten eerste ongezonde voeding, de grootste doods oorzaak in de meeste ontwikkelde landen, met alle gevolgen van dien (inclusief alle zogeheten “comorbidities:” allemaal chronische ziekten die met dieet en leefstijl aangepakt dienen te worden). Na dieet zijn doctors de grootste doodsoorzaak, inclusief medische fouten, zoals het geven van Covid vaccinaties voor grote delen van de bevolking voor wie de vaccinaties alleen maar de risico’s vermeerderen, niet verminderen.

Ondertussen blijft het zo dat voor gezonde mensen onder de zeventig, het met de beste wil van de wereld statistisch onmogelijk is om te bewijzen dat het het risiko verminderd, zelfs al waren er geen bijverschijnselen (getuigenis Prof. Sucharit Bhakdi). Voor jongeren, zeker onder de achttien, is het overduidelijk dat het vaccin alleen maar onnodig medisch risico brengt. In zoverre de vaccins veilig en effectief zijn, zouden ze hooguit zeer selectief toegepast moeten worden in groepen met verhoogd Covid-risico. In het algemeen zou echter een gezondere leefstijl veel belangrijker zijn.

Ik hoop ten zeerste dat uw regering zich op de hoogte stelt van wat er in Duitsland gaande is met de Corona-Ausschuss. T.z. t. dienen dus alle politici, die nu zonder diploma medicijnen bedrijven, en merendeels meer schade veroorzaken dan zij voorkomen. aansprakelijk gesteld te worden. Kennelijk is men de lessen van de bezetting van ’40-’45 al weer vergeten. Als we fascisme gewild hadden, hadden we ons de moeite kunnen besparken om het facscisme het land uit te gooien, maar nu doen we het plotseling vrijwillig – medisch fascisme, en op volslagen valse gronden. Zet de aanmaak van de gele sterren voor de ongevaccineerden stop.

Ik hoop van harte dat er een restauratie van Nederland tot stand zal komen, en evvenzogoed ook in de Verenigde Staten en de hele wereld. Het lijkt wel of het merendeel van de wereld zich vooralsnog achter de Chinese Communistische Partij geschaard heeft, en verder min of meer als dépendence van de pharmaceutische industrie fungeert. Daar zit geen toekomst in. We moeten met z’n allen terug naar gewoon gezond leven, en leren navigeren met ons eigen immuun systeem. De huidige gezondheidszorg heeft de mens vervreemd van hun eigen natuurlijke gezondheid, maar daar is geen reden voor. De chemische en ook de pharmaceutische industrie will ons doen geloven “ganz wie echt aber viel besser” te leveren. Die aspiraties hebben destijds de eerste en tweede wereld oorlog gefinancierd, en nu gaan we dus kennelijk vrijwillig de slavernij in. Dat loopt op teleurstelling uit. In Amerika zijn de kosten van de gezondheids zorg nu, inclusief Covid waarschijnlijk meer dan 50% van het GDP (vóór Covid was het al bijna 20%). Dat is geen leven. We kunnen niet doorgaan bij McDonald’s te eten, en pillen slikken tegen de gevolgen. Zo kan geen land bestaan.

Enfin, met excuses dat ik zomaar even met deze overwegingen in uw drukke bestaan kwam binnenvallen. Het gaat me echter zeer aan het hart. En ik blijf optimistisch dat ons koude kikkerlandje één dezer dagen toch weer bij zinnen komt. Als ik in dat verband ergens behulpzaam kan zijn, dan ben ik gaarne te uwer beschikking.

Hoogachtend,

Rogier Fentener van Vlissingen,
Bronx, New York,
(maar geboren en getogen in Nederland, merendeels Rotterdam)